Asbest

Dat asbest een schadelijke stof is, dat weten we onderhand wel. Als er met asbest gewerkt wordt, of het asbest is beschadigd, dan kunnen er vezels loskomen. Deze vezels, indien als ze in je longen terecht komen, kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Er zijn twee verschillende soorten asbest, namelijk hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest. Met name deze laatste soort is gevaarlijk, omdat de schadelijke vezels niet vastzitten in het materiaal en veel gemakkelijker vrij kunnen komen. Ook als het materiaal niet wordt aangeraakt. Dit type asbest dient dus direct en op een professionele manier te worden verwijderd. Hier lees je over de kosten van het verwijderen van asbest, over de mogelijkheden die je hebt en over in welke gevallen je dit zelf kunt doen.

De kosten en de factoren die deze beïnvloeden

De kosten voor het verwijderen van asbest bestaan uit een asbestinventarisatieonderzoek, het verwijderen van het asbest zelf en het afvoeren van het asbest. De prijs die je betaalt is afhankelijk van waar het asbest zich bevindt en wat de hoeveelheid is. Voor golfplaten met asbest gelden anderen prijzen. Wat deze prijzen zijn, kun je lezen in onderstaande tabel, inclusief btw.

Uitgave asbestsanering

Prijs

Asbestinventarisatieonderzoek:

– onderzoek type O

– onderzoek type A

– onderzoek type B

€135 – €165

€300 – €400

€600 – €1500

Asbest verwijderen golfplaten:

– 1 – 10 m2 golfplaten verwijderen

– 11 – 20 m2 golfplaten verwijderen

– 21 – 30 m2 golfplaten verwijderen

– 31 – 40 m2 golfplaten verwijderen

€650 – €700

€775 – €825

€825 – €875

€900 – €950

Asbest verwijderen per m2 ruimteoppervlak:

– 1 ruimte < 35 m2

– 2 ruimtes < 40 m2

– 2 ruimtes < 50 m2

– 3 ruimtes < 70 m2

€800 – €900

€900 – €1000

€1200 – €1300

€1500 – €1900

Mogelijke extra uitgaven:

– verpakking voor verwijderde asbest

– asbest storten

€0 – €35

€0 – €30 per 100 kilo

Subsidiebedrag verwijderen asbestdaken

€4,50 per m2 verwijderd asbestdak

Maximaal €25.000 per adres

  • De inventarisatie: iedereen die vermoedt asbest in huis te hebben moet eerst een inventarisatie laten uitvoeren door een daarvoor erkend bedrijf. Tijdens deze inventarisatie wordt bepaald waar het asbest zich bevindt en dit wordt gedocumenteerd in een rapport. Als je enkel wilt weten waar jij mogelijk problemen zou kunnen hebben dan is een onderzoek type O genoeg. Dan wordt alleen met het blote oog gekeken waar het asbest zich bevindt. Wil je je asbest laten verwijderen, dan heb je minstens een rapport van een onderzoek type A nodig. Dit is een extensiever onderzoek en het rapport dat eruit voortkomt is veel uitgebreider en specifieker. Een onderzoek type B is nodig wanneer er breekwerken moeten worden verricht om bij het asbest te komen. Dit gaat dus om asbest dat niet met het blote oog te zien is.

  • Zelf doen of uitbesteden: er zijn situaties waarin je zelf je asbest mag verwijderen. Als het niet groter is dan 35 vierkante meter hechtgebonden asbest is, dan is dit in vele gevallen mogelijk. Je hebt je wel aan enkele regels te houden wat betreft het verpakken van het asbest, het vervoeren ervan en ook voor het storten. Je bespaart echter een flink bedrag door deze klus zelf op te pakken.

  • De subsidie: tot en met eind 2019 is er dus nog een subsidie beschikbaar voor het laten verwijderen van asbest. Dit geldt echter alleen voor asbestdaken, dus wees je hier bewust van. Je kunt dan per vierkante meter verwijderde asbest €4,50 terugkrijgen van de Rijksoverheid.

De verschillende soorten asbest

Asbest hoeft niet altijd te worden verwijderd. Er zijn enkele situaties waarin dit wel het geval is. Als jij niet-hechtgebonden asbest op je erf hebt geconstateerd dan is het belangrijk dit zo snel mogelijk weg te laten halen door een erkend asbestsaneringsbedrijf. Als jij een asbestdak hebt aangetroffen, dan moet deze voor 2024 worden verwijderd. Hiertoe ben je wettelijk verplicht. Ga je verbouwen of slopen, dan doe je er ook goed aan het asbest eerst te (laten) verwijderen omdat dit vezels los kan laten als het scheurt. Voor je eigen gezondheid en voor de gezondheid van je medemensen is het dus essentieel dat je weet met welk type asbest je te maken hebt.

  • Niet-hechtgebonden asbest: dit type asbest is het meest gevaarlijk en dient op een professionele en speciale manier te worden verwijderd. Dat komt doordat de vezels in dit type asbest los zitten en niet vast zijn gelijmd in het materiaal. Dit betreft bijvoorbeeld isolatiemateriaal, spuitasbest en geweven asbest.

  • Hechtgebonden asbest: dit type asbest is het minst gevaarlijk en hoeft in sommige gevallen niet te worden verwijderd. Dit betreft asbesthoudende platen waarbij het materiaal hard is en de vezels vastzitten. Dit zijn bijvoorbeeld vloer- en wandplaten, asbestcementplaten of buizen.

Wettelijke verplichtingen met betrekking tot asbest

De Rijksoverheid wil voor 2024 alle asbestdaken in Nederland verbieden en tot dan heeft iedereen die vastgoed bezit de tijd om deze te laten verwijderen. Dit is alleen verplicht voor asbestdaken, dus als jouw hechtgebonden asbest zich op een andere plaats bevindt kan het zijn dat je dit voorlopig gewoon veilig kunt laten zitten. Betreft het wel een asbestdak? Dan heb je nog tot en met 31 december 2019 recht op financiële steun middels een subsidie.

Asbest verwijderen; zelf doen of uitbesteden

Als jij een kleine hoeveelheid asbest hebt aangetroffen en je wilt dit verwijderen dan kun je dit zelf doen. Aangezien asbest een schadelijke stof is, moet je dan wel rekening houden met een aantal regels. Deze regels hebben betrekking op het soort asbest dat je gaat verwijderen, de hoeveelheid asbest en de verwerking ervan. Het is altijd verstandig om eerst naar je gemeente te gaan en hen te vragen wat de regels zijn in jouw woonplaats. Sommige gemeenten verschaffen gratis beschermende kleding. Ook heb je een vergunning nodig van de gemeente om het asbest te mogen vervoeren en af te storten. Dit afstorten doe je ook bij een speciaal door hen aangewezen plaats. Is jouw asbest hechtgebonden, heeft dit geen afmetingen groter dan 35 vierkante meter en heb je van je gemeente schriftelijke toestemming gekregen over waar en op welke manier je het asbest moet afleveren? Dan kun je door de werkzaamheden zelf te doen een aardig bedrag besparen.